Prodej, servis a poradenství klimatizací a vzduchotechniky

Čidla prachu

Poletavé částice představují jak směs pevných částic, tak i aerosolů (jemné kapičky různých chemikálií) o velikosti 10  µm (mikrometrů) a méně. Označení PMx vychází z anglického názvu Particulate Matters, kde x označuje maximální průměr částic v µm.

Monitoring PMx ve vnitřním prostředí je důležitý, protože částice o velikosti 10 µm a méně pronikají hlouběji do našeho organizmu a tělo tomu již nedokáže zabránit kašlem či ulpěním na sliznicích. Ty nejmenší částice pronikají až přímo do krevního řečiště. Poletavé částice způsobují podráždění dýchacích cest, dýchací problémy, astma, plicní onemocnění nebo třeba nemoci srdce. Obecně poletavé částice vznikají při spalování biomasy, jsou uvolňovány z doutnajícího ohně, ze spalovacích motorů, průmyslových podniků, elektráren, spaloven, z povrchových dolů, vznikají i při zemědělské činnosti. Mohou vznikat i v domácnostech například při vaření nebo při topení v krbu. Aerosol tvoří různé  chemikálie, kterých mohou být až stovky druhů v závislost na aktuálních meteorologických podmínkách, složení atmosféry a převažujících zdrojích emisí v dané oblasti.

Čidla monitorují koncentraci polétavých částic až ve čtyřech velikostech v rozsahu od 0,3 do 10 mikrometrů. Čidla se dají propojit se systémy větrání, případně i s filtrací vzduchu. Vyznačují se dlouhodobou stabilitou a v trvalém provozu vydrží déle než 8 let, a to bez nutnosti údržby nebo rekalibrace. V naší nabídce nechybí ani model vhodný pro monitoring prostředí v budovách dle požadavků mezinárodního institutu WELL Building Standard.

Více o čidlech prachu a mnoho dalšího naleznete zde.