Prodej, servis a poradenství klimatizací a vzduchotechniky

Čidla cig. kouře

Čidla cigaretového kouře vám pomohou udržet optimální, zdravé vnitřní prostředí i v interiérech, kde se kouří. Naše čidla cigaretového kouře jsou schopná detekovat znečištění vzduchu již při minimálních koncentracích — limity pro sepnutí větrání si ovšem můžete stanovit sami.

Tabákový kouř obsahuje mnoho různých druhů škodlivých znečišťujících látek: mimo jiné jde o aromatické uhlovodíky, oxid uhelnatý a vodík, které právě díky citlivým polovodičovým senzorům detekují naše čidla. Čidla zajistí efektivní řízení větrání přesně tehdy, když je potřeba a tím přispívají k zdravé vnitřní prostředí a současně se i minimalizuje spotřeba energie. Čidla mají vysokou citlivost, dlouhodobou stabilitu a životnosti bez nutnosti údržby či kalibrace.

Více o čidlech cigaretového kouře a mnoho dalšího naleznete zde.